Privacy policy

Wij verzamelen gegevens over u om u diensten aan te kunnen bieden in de meest gunstige omstandigheden. 't Hof Schuurke erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van internetgebruikers zoals e-mailadres gebruiken. Deze verklaring betreft de gegevens die wij verzamelen via de mailinglijst.

Persoongegevens die wij verwerken

't Hof Schuurke verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze heeft verstrekt aan ons via de maillijst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Om u mails te kunnen sturen met updates of acties.
  • 't Hof Schuurke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

't Hof Schuurke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

't Hof Schuurke verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.(vb. pechverhelping)

Verwerking van persoonsgegevens

De klant kan zijn persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen door een gedagtekende e-mail te zenden naar thofschuurke@gmail.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

't Hof Schuurke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via thofschuurke@gmail.com. Voor meer informatie hieromtrent verwijst 't Hof Schuurke u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl. De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie).

Wijziging van Privacyverklaring

't Hof Schuurke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Laatste aanpassingen 07/09/2018.